Trung tâm Khám bệnh Quốc tế
Trung tâm Khám bệnh Quốc tế không chỉ phiên dịch y tế mà còn phục vụ cho người bệnh đến Bệnh viện tất cả sinh hoạt cần thiết.
Quy trình dịch vụ điều trị nhập viện
step
 • Đăng ký
 • Tư vấn
  Dự tính chi phí chữa trị,
  thời gian điều trị .v.v..
 • Đón người bệnh
 • Khám bệnh
 • Du lịch và sanding
 • Chăm sóc sau chữa bệnh
Phục vụ hỗ trợ người bệnh Bệnh viện Myongji
 • 사진
  Đón và đưa
 • 사진
  Đặt phòng
 • 사진
  Điều hành nhà nghỉ bệnh viện
 • 사진
  Cung cấp chương trình du lịch
 • 사진
  Phiên dịch
 • 사진
  Cung cấp giấy xác nhận khám bệnh theo từng ngôn ngữ
 • 사진
  Điều hành phòng VIP bệnh nhân nước ngoài
  (món ăn, kênh truyền hình nước ngoài)
 • 사진
  Dịch vụ theo dõi nhanh cho người nước ngoài
Hợp tác quốc tế (HỢP TÁC QUỐC TẾ)
 • 사진
  Chương trình đào tạo y tế (CHƯƠNG ĐÀO TẠO Y TẾ)
  Nhiều quốc gia như Việt Nam, Nga, CIS, Mông Cổ, Indonesia, Mianma, Nepal, Úc đang đến Bệnh viện để nghiên cứu học hỏi kỹ thuật y tế tiên tiến của Bệnh viện Myongji.
 • 사진
  Tình nguyện y tế chia sẻ (TÌNH NGUYỆN Y TẾ CHIA SẺ)
  Từ năm 2015, Bệnh viện Myongji đã mời sang và chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở nước sở tại.
 • 사진
  Hoạt động tình nguyện y tế và Hội thảo quốc tế (HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN Y TẾ VÀ HỘI THẢO QUỐC TẾ)
  Bệnh viện Myongji tổ chức các buổi hội thảo với các bệnh viện và giao lưu với các chuyên gia y tế ở nước ngoài. Tiến hành đào tạo không chỉ nhân viên y tế mà còn y tá, kỹ sư y học, quản trị khách hàng.